Senin, 18 Januari 2010

TEMPAT KELUAR MANI WANITA
Apabila sedang dan akan melaksanakan setubuh, seorang suami hendaknya tidak hanya mengejar kepuasan sendiri. Dalam hal ini perlu bagi suami mengetahui dimana badan yang vital yang dapat menarik seorang istri mengeluarkan mani (sperma). Sehingga kedua suami istri sama-sama menikmati puncak kenikmatan dengan sama-sama mengeluarkan air mani. Oleh karena itu seorang suami harap memperhatikan keterangan di bawah ini :
Tempat keluar air mani bagi wanita agar dapat memperoleh kenikmatan bersetubuh :
Apabila tanggal 1 (bulan qamariah yang dimaksud) di kaki kanan, hendaknya digaruk-garuk kakinya.
Apabila tanggal 2 tempat keluar mani di betis kanan hendaknya digaruk keras-keras.
Apabila tanggal 3 tempat keluar mani di lutut kanan, hendaknya lututnya digaruk keras-keras.
Apabila tanggal 4 tempatnya di pupu kanan, hendaknya pupu suami diimpitkan pada pupunya istrinya.
Apabila tanggal 5 tempatnya di tembuni, hendaknya tepi farji/kemaluan wanita diusap keras-keras.
Apabila tanggal 6 tempatnya di bawah ketiak, hendaknya digaruk/diraba pelan-pelan.
Apabila tanggal 7 tempatnya di dada, hendaknya didekap pelan-pelan.
Apabila tanggal 8 tempatnya di buah dada, hendaknya dipegang pelan-pelan.
Apabila tanggal 9 tempatnya di mulut, hendaknya di cium keras-keras.
Apabila tanggal 10 tempatnya di leher, maka hendaknya leher suami diimpitkan pada leher istri.
Apabila tanggal 11 tempatnya di mata, hendaknya dicium matanya.
Apabila tanggal 12 tempatnya di alis, hendaknya dicium alisnya.
Apabila tanggal 13 tempatnya di kening, hendaknya dicium keningnya.
Apabila tanggal 14 tempatnya di ubun-ubun, hendaknya diusap keras-keras.
Apabila tanggal 15 tempatnya di seluruh badannya hendaknya didekap badannya.
Dengan demikian disertai dengan rayuan-rayuan asmara terjadilah birahi yang besar, yang akan menimbulkan kenikmatan kedua belah pihak yang luar biasa. Sehingga keduanya saling puas terhadap pelayanan lawan jenisnya. Apabila hal ini diperhatikan tentunya akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman. Mustahil seorang suami atau istri mencari pemuas nafsu sex kepada orang lain.

DO’A KETIKA KELUAR MANI DALAM BERSETUBUH
Agar dalam persetubuhan itu kelak menurunkan anak yang baik/sholeh, berbudi luhur, mengangkat derajad kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya, maka ketika keluar mani dalam persetubuhan hendaknya membaca do’a ini :
ALLAHUMMAJ’AL NUTHFATANAA DZURRIYYATAN THOYYIBAH.
Ya Allah jadikanlah mani kami ini seorang keturunan yang baik.

MENCAPAI KENIKMATAN DALAM SETUBUH
Agar dalam setubuh mencapai kenikmatan melebihi biasanya, ambillah empedu ayam kemudian dioleskan pada kemaluan, setelah itu mulailah bersetubuh.
Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:
��
MALAM YANG BAIK DAN MAKRUH UNTUK MELAKSANAKAN SETUBUH
Kapan saja dan dimana saja, apabila nafsu sex timbul seorang suami istri boleh melakukan bersetubuh. Tetapi janganlah melakukan setubuh di siang bulan Romadlon, ketika istri datang bulan dan waktu-waktu yang telah ditentukan atas terlarangnya bersetubuh oleh Syariat Islam. Kemudian pada malam permulaan dan penutupan tanggal makruh melakukan setubuh sebab pada malam tersebut seluruh syaithan ikut mendatanginya dan ikut dalam persetubuhan yang akhirnya kelak anaknya tidak mempunyai akal.
Adapun malam yang baik untuk bersetubuh adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’I RA, beliau berkata : Waktu/malam yang paling bagus untuk melakukan jima’/bersetubuh adalah malam Jum’at, malam Senin dan malam Kamis, sebab Nabi Muhammad melakukan jima’ pada malam tersebut.

Faedahnya :
Pada malam Jum’at menyebabkan anaknya menjadi pandai mengerti kitab Allah
Pada malam Senin menyebabkan bisa hafal kitab Allah.
Dan pada malam Kamis menyebabkan anaknya seorang mu’min.
PERSETUBUHAN YANG MAKRUH, KURANG BAIK DAN YANG HARAM/TERLARANG
Makruh melakukan persetubuhan dengan telanjang bulat tanpa tutup kain, sebab anaknya kelak tidak memiliki sifat malu.

Makruh bersetubuh pada malam Iedul Fitri dan Iedul Qurban sebab kelak anaknya akan buntung jari tangan atau jari kaki.
Janganlah bersetubuh pada malam Rabo, kelak anaknya menjadi orang yang suka berbuat dlalim.

Janganlah bersetubuh dengan melihat bintang, karena anaknya kelak akan hilang cahayanya.
Jangan bersetubuh dengan melihat kemaluan istrinya sebab kelak anak buta hatinya.
Jangan bersetubuh ketika hendak bepergian, sebab kelak anaknya akan boros dalam menggunakan uang.

Jangan bersetubuh pada malam Rabo, Sabtu, Ahad dan malam Selasa, sebab malam-malam itu tidak disunatkan. Haram hukumnya bersetubuh ketika istri sedang haid (datang bulan), nifas (habis bersalin) sehingga sampai waktunya istri boleh mandi niat menghilangkan hadas besar. Haram mensetubuhi istri seperti cara binatang yaitu bersetubuh dari belakang.
Haram bersetubuh pada dubur, membawa ayat-ayat Al-Qur’an dan Zimat-Zimat yang bertuliskan nama-nama Allah, Nabi-Nabi dan Malaikat.
Haram berssetubuh di dalam Masjid, di siang bulan Romadlon dan pada waktu melakukan Ihram haji.
Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:
��
JIMA’/SETUBUH
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad
SAW telah bersabda :

“Barang siapa yang hendak bersetubuh dengan istrinya, maka ikutilah cara-caraku. Apabila kamu mengikuti caraku, kamu akan dikaruniai anak yang bagus, sholeh dan berilmu banyak.”
Apabila kamu hendak bersetubuh dengan istrimu, maka hendaknya kedua orang suami istri mandi terlebih dahulu, ini dimaksudkan agar syahwat, terutama suami akan lebih kuat yang akan membawa kenikmatan tersendiri. Sesudah keduanya mandi, hendaknya memakai pakaian yang baru, seperti hendak bepergian, agar keduanya saling tertarik atas keindahan berpakaian, lengkapilah juga dengan bau-bauan yang wangi agar dapat berkumpul mengundang selera, tidak menarik kejenuhan atau kebosanan karena bau salah satu fihak yang kurang sedap. Dengan demikian, suami memberi salam kepada istrinya :
ASSALAAMU’ALAIKUM YAA BAABAR RAHMATI
Istrinya menjawabnya : ‘ALAIKA WA ALAYYAS SALAAMU.

Kemudian si suami memegang pucuk rambut istri dicium 3 kali dengan membaca sholawat 3 kali pula suami merangkul leher istri dengan mencium pipi kanan dan kiri seraya membaca sholawat 3 kali, mencium dada kanan dan kiri istri dengan membaca syahadad sekali-kali, mencium kening bawah antara alis kanan dan kiri dengan membaca surat AL FATEHAH sekali dan surat AL IKHLASH sekali. Suami kemudian mendekap istri 3 kali sambil membaca sholawat. Barulah suami menindih badan istri yang telah siap untuk mulai bersetubuh dengan membaca ayat ini :

ALHAMDULILLAAHIL LADZII KHALAQA MINAL MAA-I BASYARAN FAJA’ALAHUU NASABAW WA SHIH RAW WAKAANA RABBUKAQADIIRA.

(Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan manusia dari air, maka diciptakanlah nasab dan persambungan keluarga suami istri. Dan Tuhanmu adalah berkuasa.)
Selama menjalankan persetubuhan hendaklah hati selalu ingat kepada Allah,

disertai membaca do'a :
ALLAHUMMA JANNIBNAA WA JANNIBIS SYAITHOONA ‘ALAA MAA RAZAQTANAA INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.

(Ya Allah jauhkanlah kami dari keburukan dan jauhkanlah syithan atas sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah berkuasa atas segala sesuatu)
Dan perlu diingat selama dalam bersetubuh agar selalu memohon kepada Allah, agar kelak diberi seorang anak yang sholeh, sehingga dapat “Mendhem jero, mikul dhuwur.”


Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:
��

PENGERTIAN ILMU HIKMAH

Ilmu hikmah adalah sebuah ilmu kebatinan dengan metode zikir dan doa, adakalanya juga dengan mantra berbahasa Arab atau campuran tetapi tidak bertentangan dengan akidah dan syari’at Islam, ditujukan untuk urusan duniawi seperti kekebalan, pangkat, karir, perjodohan, pengasihan dan lain-lain

PENGERTIAN TASAWUF
Yaitu bersungguh-sungguh (dalam berbuat baik) dan meninggalkan sifat-sifat tercela (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 7).

Aslinya Tasawuf (yaitu jalan tasawuf) adalah tekun beribadah, berhubungan langsung kepada ALLAH, menjauhi diri dari kemewahan dan hiasan duniawi, Zuhud (tidak suka) pada kelezatan, harta dan pangkat yang diburu banyak orang, dan menyendiri dari makhluk di dalam kholwat untuk beribadah (Lihat kitab Zhuhrul Islam IV-Halaman 151)

Adapun batasan tasawuf adalah : Maka berkata Junaed : yaitu bahwa kebenaran mematikanmu dari dirimu dan kebenaran tersebut menghidupkanmu dengan kebenaran tersebut. Dan ia berkata juga : Adalah kamu bersama ALLAH tanpa ketergantungan. Dan dikatakan : Masuk pada segala ciptaan yang mulya dan keluar dari segala ciptaan yang hina. Dan dikatakan : Yaitu akhlak mulia yang tampak pada zaman yang mulia beserta kaum yang mulia. Dan dikatakan : Bahwa kamu tidak memiliki sesuatu dan sesuatu itu tidak memiliki kamu. Dan dikatakan : Tasawuf itu dibangun atas 3 macam : (1) Berpegang dengan kefakiran dan menjadi fakir (2) kenyataan berkorban dan mementingkan orang lain (3) Meninggalkan mengatur dan memilih (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 4).

TATA CARA MENGUASAI ILMU HIKMAH
Dengan puasa, zikir/wirid, amalan, doa, membaca ayat-ayat Qur’an, dengan mantra, sya’ir-syair yang dibuat para Ulama Hikmah atau yang didapat dari ilham para Ulama Hikmah atau dari ilham Ahli Tasawuf dan lain-lain

TATA CARA MENGUASAI TASAWUF
Maka wajiblah beramal dengan Islam, Maka tidak ada tasawuf kecuali dengan fiqih, karena kau tidak mengetahui hukum-hukum ALLAH Ta’ala yang lahir kecuali dengan fiqih. Dan tidak ada fiqih kecuali dengan tasawuf, karena tidak ada amal dengan kebenaran pengarahan (kecuali dengan tasawuf). Dan juga tidak ada tasawuf dan fiqih kecuali dengan Iman, karena tidaklah sah salah satu dari keduanya (fiqih dan tasawuf) tanpa iman. Maka wajiblah mengumpulkan ketiganya (iman, fiqih, tasawuf) . (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 5).

Imam Malik berkata : Barangsiapa bertasawwuf tapi tidak berfiqih maka dia telah kafir zindiq (pura-pura beriman), dan barangsiapa yang berfiqih tapi tidak bertasawuf maka dia telah (berdosa) dan barangsiapa yang mengumpulkan keduanya (fiqh dan tasawwuf) maka dia telah benar. (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 6).

Jadi Tasawwuf itu harus melalui Iman (akidah), Islam (syari’ah) dan Ihsan (Hakikat). Atau amal Syari’ah, Thoriqoh dan Hakikah. Maka Syari’ah adalah menyembah ALLAH, Thoriqoh adalah menuju ALLAH, dan Hakikah adalah menyaksikan ALLAH. Atau Syari’ah itu untuk memperbaiki lahiriah, Thoriqoh untuk memperbaiki bathiniah (hati), dan Hakikah untuk memperbaiki Sir (Rahasia diri). Memperbaki anggota tubuh dengan 3 perkata : Taubat, Taqwa dan Istiqomah. Dan memperbaiki hati dengan 3 perkara : Ikhlas, jujur dan tenang. Dan memperbaiki Sir (Rahasia Diri) dengan 3 perkara : Muroqobah (saling mengawasi antara diri dan ALLAH), Musyahadah (saling menyaksikan antara diri dan ALLAH), dan Ma’rifah (Mengenal ALLAH secara mutlak dan jelas).(Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 11).

Harus melalui Ikhlas tingkat tertinggi (Khowwasul Khowwash). Dan ikhlas itu ada 3 derajat : (1) Derajat Awam (umumnya manusia) (2) Khowwash (3) Khowwasul Khowwash. Maka (1) ikhlasnya orang awam yaitu mengeluarkan makhluk dari beribadah kepada ALLAH beserta mencari bagian-bagian dunia dan akhirat. seperti menjaga badan, harta, keluasan rizki, perdagangan dan yang indah dipandang (2) Ikhlasnya Khowwash adalah mencari bagian akhirat tanpa mencari bagian dunia. (3) Dan ikhlasnya Khowwashul Khowwash adalah mengeluarkan bagian-bagian semuanya (dunia dan akhirat). Maka ibadah mereka adalah sebenar-benar penyembahan, dan melaksanakan tugas-tugas dari ALLAH, atau cinta dan rindu melihat-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Faridh: “Bukanlah permintaanku berupa surga jannatun na’im, hanya saja aku mencintai surga untuk melihat-Mu” (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 31-32).

TUJUAN HIKMAH
Tujuannya masalah duniawi seperti kekebalan, kesaktian, pengasihan, jodoh, ramalan, pengobatan, kerejekian dan lain-lain

TUJUAN TASAWWUF
Tujuannya adalah Ma’rifatullah (mengenal ALLAH secara mutlak dan lebih jelas)


KEKUATAN LUAR BIASA

Kekuatan luar biasa ilmu hikmah termasuk kekuatan luar biasa Hissiah (panca indera/lahiriah) seperti berjalan di atas air, terbang di udara, melipat bumi, menimbulkan air, menarik makanan, tampaknya kegaiban dan lain-lain. Dan kekuatan luar biasa ahli tasawwuf adalah Hakikah / Ma’nawiyyah (sebenar-benarnya karomah) yaitu istiqomahnya (kontinyu) seorang hamba kepada Tuhannya dalam lahir dan bathin. Terbukanya hijab dari hatinya sehingga mengenal jelas Tuhannya. menguasai dirinya dan berbeda dengan hawa nafsunya, kuat yakinnya dan diamnya, tenang dengan ALLAH. (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 317).

Imam Ibnu ‘A-tho-illah berkata : Seringkali ALLAH memberi rizki karomah (kekeramatan) pada orang yang tidak sempurna isqomahnya. (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 317).

Yang diambil pelajaran oleh Ahli Tahqiq (Ahli Tasawwuf sejati) adalah jangan mencari karomah Hissiah ini dan jangan berpaling kepadanya. Karena kadang tampak karomah Hissiah ini pada tangan orang yang tidak sempurna istiqomahnya. Bahkan kadang tampak pada tangan orang yang tidak ada istiqomah sama sekali, seperti para tukang sihir dan dukun. Dan kadang tampak pada tangan-tangan Rahib (pendeta).Dan ini bukanlah karomah tapi Istidroj. (Lihat kitab Iyqo-zhul Himam halaman 317).

Imam Abu Yazid Al Bustomi berkata : “Jika kamu melihat seseorang yang diberikan karomah (kekeramatan) sehingga dia dapat terbang di udara maka janganlah kamu tertipu dengannya sehingga kamu melihat bagaimana kamu mendapatkan dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, menjaga batasan-batasan, dan melaksanakan syari’at” (Lihat kitab Risalah Qusyayriyyah halaman 14 atau buku 40 Masalah Agama III halaman 38)

Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:
��
23:15 | MASTER RIZHOSU | Posted in
CARA MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN AGAR SELAMAT KEDUA MEMPELAI PENGANTIN
Untuk melangsungkan pernikahan, agar selamat dan sejahtera kedua mempelai, maka ikutilah atuaran-aturan dibawah ini :

Rasulullah SAW, telah bersabda :

“Wahai ummatku yang beriman, jika kamu akan melangsungkan pernikahan/perkawinan maka langsungkanlah pada bulan yang baik, bukan pada bulan yang tidak baik”

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram, alamat akan banyak terjadi perebutan. Apabila akan melangsungkan pada bulan Shafar, alamat akan banyak hutangnya. Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Rabi’ul awwal, alamat akan mati salah satunya.

Apabila melangsungkan pernikahan pada bulan Rabi’ul akhir, alamat akan terjadi pertengkaran dan berhasil nadzarnya yang jelek.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada Jumadil awwal, alamat mengalami kerugian.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Jumadil akhir, alamat akan mendapat mas selaka dan rahayu.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Rajab, alamat mendapat anak banyak.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Sya’ban/Ruwah, alamat akan mendapat rahayu.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Romadlon, alamat akan banyak bencinya.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Syawwal, alamat akan banyak hutangnya.

Apabila akan melangsungkan pernikahan pada bulan Dzul Qo’dah, alamat akan mendapatkan kegembiraan.

Rasulullah SAW, telah bersabda :

“Melangsungkan pernikahan yang paling bagus/utama pada hari Jum’at, karena para nabi dan para wali melangsungkan pernikahan pada hari Jum’at”.
Setelah berhasil melangsungkan pernikahan, hendaknya saling pengertian antara kedua suami istri yang baru menempuh hidup baru itu.

Kepada para suami, perhatikan Firman Allah Ta’ala.
WA ‘AASYIRUU HUNNA BIL MA’RUUFI
(Pergaulilah istri-istrimu dengan baik)

Dan firman Allah Ta’ala lagi :
HUNNA LIBAASUL LAKUM, WAANTUM LIBAASUL LAHUNNA
(Mereka (para istri) adalah pakaian buat kamu semua (para suami) dan kamu semua pakaian buat mereka.
Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:
��

AGAR LEKAS MENDAPATKAN JODOH
Apabila seorang wanita telah cukup umur, tentulah ia sangat mengharapkan agar cepat-cepat dilamar oleh seorang lelaki, akan tetapi suatu hal harapannya itu belum kunjung tiba. Padahal umurnya setiap hari bertambah terus, sehingga kuatir menjadi perawan tua. Apabila terjadi hal semacam itu cobalah amalkan petunjuk di bawah ini agar lekas mendapatkan jodoh.
Puasa sunnat pada hari lahirnya.
Setiap malam setelah sholat Isya’ membaca surat ALAM NASYRAH 152 kali.
Kemudian berdoa :

ALLAHUMMAB’ATS BA’LAN SHOOLIHAN LIKHITHBATHII WAATH THIF QALBAHUU ‘ALAYYA BIHAQQI KALAAMIKAL QADIIMI WA BII RASUULIKAL KARIIMI WA BIALFI ALFI LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIIM WA SHALLALLAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAMA WALHAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.

(Ya Allah utuslah suami yang shaleh untuk melamar kami dan condongkanlah hatinya kepada kami berkat kebenaran kalamMu Yang Qodim dan RasulMu yang mulia dan sejuta bacaan “Laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil adhiim”. Mudah-mudahan rahmat dan salam Allah atas pimpinan kita nabi Muhammad, dan atas keluarga dan sahabatNya. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam).

Kemudian menyedekahkan pisang dempet (dua pisang yang lengket jadi satu) dan pisang-pisang lainnya hingga tujuh buah macam.
Akhirnya menulis surat AL FAJR pada piring putih lalu diberi air hujan dan pacar, kemudian dibuat pacaran. Insya Allah dengan ikhtiar itu maksud untuk segera mendapat calon suami akan dapat tercapai. Nah silahkan mencobanya. Semoga cepat dapat jodoh.


Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:
��

MAHABBAH KHUSUS KEPADA WANITA YANG AKAN DIKAWIN
Mahabbah ini khusus untuk lelaki yang mencintai seorang wanita yang hendak dAijadikan istrinya. Maka agar wanita tersebut beul-betul mencintainya usahakanlah dengan mengamalkan mahabbah, dengan aturan sebagai berikut :
Pada hari Kamis berpuasa karena Allah.
Kemudian tengah malamnya (malam Jum’at) sekitar jam 3 malam, bangun untuk mengerjakan shalat hajat 2 reka’at.
-Reka’at pertama setelah membaca Surat “AL FATIHAH” membaca surat “ALAM NASYRAH”. Reka’at kedua, setelah membaca surat AL FATIHAH membaca surat “AL KAUTSAR”.
Setelah salam, lalu membaca ayat dibawah ini sebanyak 3 kali. Setiap selesai sekali diselingi dengan membaca do’a dibawah ayat ini sekali, demikian hingga 3 kali (terus menerus). Inilah ayat dan do’a yang dibacanya :

FA IN TAWALLAU FAQUL HASBIYALLAAHU LAA ILAAHA ILLAHUWA’ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA RABBUL ‘ARSYIL ‘ADHIIM. 3 kali.

(Apabila mereka berpaling (dari keimanan) maka katakanlah : Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan Dia adalah dzat (Tuhan)Yang memiliki arasy yang agung).

ALLAHUMMA YAA RABBI ANTA HASBII ‘ALAA FULAANATA BINTI FULAANATA ‘ATH-THIF QALBAHAA ‘ALAYYA WA SAKHKHIRLII QALBAHAA WA DZALLILHA LII WA HABBIBNII ILAIHAAHATTAA TA’TII ILAYYA KHAA DLI’ATAN DZALIILATAMM MIN GHAIRI MAHLATIN WASYGHALHAA BIMA HABBATII INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.

Ya Allah ya Tuhan kami, Engaulah yang mencukupkan kami pada si anu binti si anu (sebut namanya dan ibunya) cenderungkanlah hatinya kepada kami dan paksalah hatinya untuk kami dan kasihanilah ia untuk kami dan cintakanlah kami kepadanya, sehingga ia datang dengan merunduk lagi kasih sayang tanpa menunda-nunda dan sibukkanlah hatinya untuk meencintai kami. Engkau adalah kuasa atas segala sesuatu.


Selengkapnya... Share/Save/Bookmark
Category:

3 komentar: